Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

Инсталира се Opt-out бисквитка, която предотвратява бъдещото записване на Вашите данни при посещение на този уебсайт. Opt-out бисквитката важи само за този браузър и само за нашия уебсайт, и се сваля на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките във Вашия браузър, трябва отново да инсталирате Opt-out бисквитката.

Повече информация за защитата на данните във връзка с Google Analytics ще намерите в секцията „Помощ“ на Google Analytics.

ii) Проследяване на реализациите чрез Google Adwords

За да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и за целите на оптимизирането на нашия уебсайт за Вас, освен това използваме проследяването на реализациите на Google (Conversion Tracking). В тази връзка от Google Adwords на Вашия компютър се инсталира бисквитка (виж цифра 4), ако сте влезли в нашия уебсайт от реклама в Google. 

Тези бисквитки стават невалидни след 30 дни и не служат за лична идентификация. Ако потребителят посещава определени страници от уебсайта на клиента на Adwords и срокът на бисквитката още не е изтекъл, Google и клиентът могат да разберат, че потребителят е кликнал на рекламата и е бил препратен към тази страница.

Всеки клиент на Adwords получава друга бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на Adwords. Информацията, събрана чрез използването на Conversion бисквитка, служи за изготвяне на статистики относно проследяването на реализациите за клиенти на Adwords, които са решили да използват услугата за проследяване на реализациите. Клиентите на Adwords научават общия брой на потребителите, кликнали на рекламата и препратени към страницата, на която има таг за проследяване на реализациите Conversion-Tracking-Tag. Те не получават информация, с която да могат да установят самоличността на потребителя.

Ако не искате да участвате в процедурата по проследяване на реализациите, можете да откажете необходимото за целта инсталиране на бисквитка – чрез настройките на браузъра, които генерално деактивират инсталирането на бисквитки. Можете да деактивирате бисквитките за услугата за проследяване на реализациите, като настроите браузъра си така, че бисквитките от домейна „www.googleadservices.com“ да бъдат блокирани. Информацията на Google относно защитата на данните при проследяване на реализациите може те да намерите тук.

iii) Hotjar

Използваме Hotjar, инструмент за уеб анализ, базиран основно на код за проследяване, на Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта. Чрез Hotjar анонимизирано се записват взаимодействията на случайно избрани, отделни посетители на нашата уеб страница. Създава се протокол, например от движенията и кликовете на мишката, за да се установят възможностите за усъвършенстване на нашата страница. Освен това, посредством Hotjar за статистически цели се оценяват информацията за операционната система, браузъра, входящите и изходящите препратки (линкове), географския произход, както и резолюцията и вида на крайното устройство, на което е зареден нашият уебсайт.

Освен това, посредством Hotjar предлагаме възможността за анонимна обратна връзка от потребителите чрез така наречените »анкети за обратна връзка«. Регистрираната информация не е лична, съхранява се от Hotjar Ltd. и не се предава на трети страни. Допълнителна информация за функциите и ползването на данни чрез Hotjar ще намерите на адрес: www.hotjar.com/privacy. Ако не желаете анализ на уебсайта от Hotjar, можете да го деактивирате на всички интернет страници, които използват Hotjar, като инсталирате DoNotTrack-Header във Вашия браузър (opt-out): www.hotjar.com/opt-out.

 

6. Плъгини за социални медии

Въз основа на член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните, на нашия уебсайт използваме плъгини на социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram, за да направим канцеларията ни по-известна. Рекламната цел в тази връзка се смята за легитимен интерес по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Отговорността за експлоатация, съобразена с изискванията за защита на данните, трябва да се гарантира от всеки доставчик. Интегрирането на тези плъгини от нас се осъществява чрез така наречения метод с две кликвания, за да защитим посетителите на нашия уебсайт по най-добрия възможен начин.

a) Facebook

На нашия уебсайт използваме плъгините за социалната медия Facebook, за да персонализираме неговото използване. За тази цел използваме бутоните „ХАРЕСВАМ“ или „СПОДЕЛИ“. Става дума за услуга на Facebook.

Ако отидете на страница от нашия уебсайт, която има такъв плъгин, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на плъгина се предава директно от Facebook на Вашия браузър и той го включва на уебсайта.

Чрез интегрирането на плъгините Facebook получава информация, че браузърът Ви е имал достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил във Facebook или понастоящем не сте влезли във Facebook. Тази информация (включително IP адресът Ви) се предава от Вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може директно да включи посещението Ви в нашия уебсайт към Вашия Facebook акаунт. Ако взаимодействате с плъгините, например чрез натискане на бутона „ХАРЕСВАМ“ или „СПОДЕЛИ“, съответната информация се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Информацията ще бъде публикувана във Facebook и ще бъде показана на Вашите приятели във Facebook.

Facebook може да използва тази информация за целите на рекламата, проучването на пазара и дизайна, съгласно на нуждите на страниците на Facebook. За тази цел Facebook използва профили на потребители, интереси и взаимоотношения, например за да оцени използването Ви на нашия уебсайт във връзка с рекламите, показвани във Facebook, да информира другите потребители на Facebook за Вашите дейности на нашия уебсайт и да предостави други услуги, свързани с използването на Facebook.

Ако не искате Facebook да включи събраните данни от ползването на нашия уебсайт към Вашия Facebook профил, преди посещението на нашия уебсайт трябва да излезете от Facebook.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и свързаните с тях права и възможности за настройка за защита на личните Ви данни, можете да намерите в информацията за поверителност на Facebook.

 

7. Права на субекта на данните

Имате правото:

 • съгласно член 15 от Общия регламент относно защитата на данните, да изискате справка за обработваните от нас Ваши лични данни. По-специално можете да изискате справка за целите на обработката, категорията на личните данни, категориите получатели, на които Вашите данни са или ще бъдат оповестени, планирания срок за съхранение, наличието на право за коригиране, заличаване, ограничение на обработката или възражение, наличието на право на жалба, произхода на Вашите данни, ако те не са събрани при нас, както и за наличието на автоматично намиране на решение, включително профилиране и евентуално смислена информация за техните подробности;
 • съгласно член 16 от Общия регламент относно защитата на данните, да изискате незабавно коригиране на неверни или непълни данни от Вашите записани при нас лични данни;
 • съгласно член 17 от Общия регламент относно защитата на данните, да изискате заличаване на Вашите записани при нас лични данни, ако обработката не е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение, за изпълнението на задача от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съгласно член 18 от Общия регламент относно защитата на данните, да изискате ограничение на обработката на Вашите лични данни, ако оспорвате точността на данните, обработката е неправомерна, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити и ако ние вече не се нуждаем от данните, но Вие се нуждаете от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или ако съгласно член 21 от Общия регламент относно защитата на данните сте подали възражение срещу обработката на данните;
 • съгласно член 20 от Общия регламент относно защитата на данните, да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да изискате прехвърлянето на данните на друг администратор;
 • съгласно член 7, алинея 3 от Общия регламент относно защитата на данните, да оттеглите по всяко време даденото ни от Вас съгласие. Вследствие на това, в бъдеще повече нямаме право да обработваме данните, за които сте дали съгласие и
 • съгласно член 77 от Общия регламент относно защитата на данните, да подадете жалба до надзорен орган. При принцип за тази цел можете да се обърнете към надзорния орган, компетентен в района на обичайното Ви местопребиваване или на работното Ви място, или в района на седалището на нашата канцелария.

 

8. Липса на отговорност за интернет страници или услуги на трети лица

При дизайна и експлоатацията на нашите страници работим заедно с различни партньори (например в рамките на отметките), които от тяхна страна предлагат интернет страници и интернет услуги. Възможно е те да са достъпни чрез линкове от нашата интернет страница. Ползването на тези чужди услуги е извън областта ни на отговорност www.ppw.de.

В такъв случай важи политиката за защита на личните данни на тази трета страна. Тези партньори принципно имат свои декларации за защита на личните данни и/или свои директиви за защита на личните данни. За тези декларации и директиви, които не са свързани с нашите страници, разбира се не поемаме никаква отговорност и не даваме никаква гаранция.

 

9. Право на възражение

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси, съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните, имате право, съгласно член 21 от Общия регламент относно защитата на данните, да подадете възражение срещу обработката на личните Ви данни, ако имате причини за това, които са следствие от особената Ви ситуация или възражението е насочено срещу директния маркетинг. В последния случай имате общо право на възражение, което трябва да приложим, без да искаме данни за специалната ситуация.

Ако искате да се възползвате от правото си на оттегляне или възражение, достатъчно е да изпратите имейл на marketing(at)wit-group.de.

 

10. Сигурност на данните

В рамките на посещаването на уебсайта използваме разпространения метод SSL (Secure Socket Layer) във връзка с евентуално по-високата степен на криптиране, поддържана от Вашия браузър. По принцип става дума за 256-битово криптиране. Ако Вашият браузър не поддържка 256-битово криптиране, вместо това се връщаме на 128-битовата v3 технология. Можете да разберете дали отделна страница от нашия уебсайт е криптирана чрез затвореното изображение на символ на ключ или катинар в долната лента за състоянието на Вашия браузър.

Също така ние използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от случайни или умишлени манипулации, частична или пълна загуба, унищожаване или срещу неразрешен достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват, в съответствие с технологичното развитие.

 

11. Актуалност и промяна на тази декларация за защита на личните данни

Тази декларация за защита на личните данни понастоящем е валидна в редакцията си от май 2018 г.

Поради усъвършенстването на нашия уебсайт и офертите на него, или въз основа на променените законови или административни изисквания, може да се наложи тази декларация за защита на личните данни да бъде променена. Можете да видите и принтирате съответната актуална декларация за защита на личните данни по всяко време на уебсайта на адрес https://www.star-personaldienste.de/bg/zashchita-na-dannite/.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. Име и данни за контакт на администратора, както и на длъжностното лице по обработката на данните

Тази информация за защита на данните важи за обработката на данни от:

Администратор: Star Personal GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Фрехен, Германия Email: marketing(at)wit-group.de, Телефон: +49 (0)2234/9276541, Факс: +49 (0)2234/9276549

Фирменото длъжностно лице по обработката на данни на work inTime Group GmbH е на разположение на горепосочения адрес, лично за г-н Ерк фон Конради, съответно на адрес e.conrady(at)wit-group.de.

 

2. Събиране и съхранение на лични данни, както и вид и цел на тяхната употреба

а) При посещение на уебсайта

При извикването на нашия уебсайт www.star-personaldienste.de чрез използвания браузър на Вашето крайно устройство автоматично се изпраща информация на сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се записва временно в така наречения лог файл. Следната информация се събира без Вашето участие и се съхранява до автоматичното изтриване:

 • IP адрес на компютъра, на който е заредена страницата,
 • час и дата на достъпа,
 • име и URL на извикания файл,
 • уебсайт, от който следва достъпа (референтен URL),
 • използван браузър и евентуално операционната система на Вашия компютър, както и името на Вашия доставчик.

Обработваме посочените данни за следните цели:

 • гарантиране на безпроблемна връзка с уебсайта,
 • гарантиране на удобно използване на нашия уебсайт,
 • оценяване на системната сигурност и стабилност, както и
 • за други административни цели.

Правното основание за обработката на данните е член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните. Нашият легитимен интерес следва от горепосочените изброени цели за събиране на данните. В никакъв случай не използваме събраните данни, за да направим заключения за Вашата личност.

Освен това, при посещението на нашия уебсайт използваме бисквитки и услуги за анализ. Повече разяснения в тази връзка можете да намерите на цифра 4 и 5 от тази декларация за защита на личните данни.

б) При регистриране за нашия бюлетин

Ако съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните сте дали изричното си съгласие, ние използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин. За получаването на бюлетина е достатъчно да посочите имейл адрес.

Отписването е възможно  по всяко време, например чрез линка в края на всеки бюлетин. Можете да изпратите желанието си за отписване и по всяко време чрез имейл на адрес marketing(at)wit-group.de.

в) При използване на нашия формуляр за контакт

При всякакви въпроси Ви предлагаме възможността да установите контакт с нас чрез предоставяния на уебсайта формуляр. Необходимо е да въведете валиден имейл адрес, за да знаем от кого идва запитването и да можем да му отговорим. Ако имате желание, можете да предоставите и други данни.

Обработката на данните за целите на установяването на контакт с нас се извършва по член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните, въз основа на даденото от Вас доброволно съгласие.

Събраните от нас лични данни за целите на ползването на формуляра за контакт се изтриват автоматично след приключване на Вашето запитване.

 

3. Предаване на данни

Не се извършва предаване на Вашите лични данни на трети страни за цели, различни от долупосочените.

Предаваме личните Ви данни на трети страни само когато:

 • Вие сте дали изричното си съгласие за това, съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква а от Общия регламент относно защитата на данните,
 • е наличен случай, в който предаването по член 6, алинея 1, изречение 1, буква в от Общия регламент относно защитата на данните става съгласно законно задължение, както и
 • това е законово допустимо и съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква б от Общия регламент относно защитата на данните е необходимо за изпълнението на договорните отношения с Вас.

 

4. Бисквитки

На нашия уебсайт използваме бисквитки. Това са малки файлове, генерирани автоматично от Вашия браузър и записани на крайното Ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещавате нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на крайното Ви устройство, не съдържат вируси, троянци или друг зловреден софтуер.

В бисквитката се съхранява информация, която произтича от специално използваното крайно устройство. Но това не означава, че по този начин директно сме установили Вашата самоличност.

Употребата на бисквитки от една страна служи за това, да направи използването на нашия уебсайт по-удобно. Така например ние използваме така наречените сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посещавали отделни страници от нашия уебсайт. След напускане на нашата страница те автоматично се изтриват.

Освен това, също с цел оптимизиране на използваемостта, използваме временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за определен период от време. Ако отново посетите нашата страница, за да се възползвате от нашите услуги, автоматично ще бъде установено, че вече сте били при нас и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

От друга страна използваме бисквитки, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и да го оценим с цел оптимизиране на нашата услуга за Вас (виж цифра 5). Тези бисквитки ни дават възможност, при ново посещение на нашата страница автоматично да разпознаем, че вече сте били при нас. Тези бисквитки се изтриват автоматично след определено време.

Обработените чрез бисквитките данни са необходими за горепосочените цели за опазване на легитимните ни интереси, както и тези на трети страни, съгласно член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните.

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Все пак можете така да конфигурирате браузъра си, че на Вашия компютър да не се записват бисквитки или винаги да излиза съобщение, преди генерирането на нова бисквитка. Пълното деактивиране на бисквитки може да доведе до това, да не можете да използвате всички функционалности на нашия уебсайт.

 

5. Инструменти за анализ

а) Инструменти за проследяване

Изброените по-долу и използвани от нас мерки за проследяване се осъществяват въз основа на член 6, алинея 1, изречение 1, буква е от Общия регламент относно защитата на данните. С използваните мерки за проследяване искаме да гарантираме дизайн според нуждите и непрекъснато оптимизиране на нашия уебсайт. От друга страна, използваме мерките за проследяване, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и за да оценим страницата ни за целите на оптимизирането ѝ за Вас. Тези интереси за легитимни по смисъла на горепосоченото предписание.

Съответните цели на обработката на данни и категориите данни можете да видите при съответните инструменти за проследяване.

i) Google Analytics

За целите на дизайна, според нуждите и трайното оптимизиране на нашите страници, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; по-долу „Google“). В тази връзка се създават псевдонимни потребителски профили и се използват бисквитки (виж цифра 4). Генерираната чрез бисквитката информация за ползването на този уебсайт, като

 • тип/версия на браузъра,
 • използвана операционна система,
 • референтен URL (предишната посетена страница),
 • Host на свързания компютър (IP адрес),
 • част на извикване на сървъра,

се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Информацията се използва за оценка на ползването на уебсайта, за съставяне на доклади за дейността на уебсайта и за предоставянето на други услуги, свързани с ползването на уебсайта и ползването на интернет за целите на проучването на пазара и съобразен с нуждите дизайн на тази интернет страница. Тази информация евентуално се предоставя на трети страни, ако това е изискване на закона или ако тези трети страни обработват данните по поръчка. Вашият IP адрес в никакъв случай няма да бъде свързан с други данни на Google. IP адресите се анонимизират, така че свързването им с конкретно лице не е възможно (IP маскинг).

Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка на браузъра си; но Ви информираме, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функционалности на този уебсайт в пълен размер.

Освен това можете да предотвратите регистрирането на данните, генерирани от бисквитката и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на данните от Google, като свалите и инсталирате добавка за браузъра си.